معماري مدرن چيست:

يکي از خصوصيات متعدد معماري مدرن اين بود که در ساختمان ها ماهيت مصالح ساختماني مورد توجه قرار گرفت و اين مصالح به صورت طبيعي خود تا آنجا که ممکن بود دست نخورده و بدون پوشش و پرده در ساختمان بکار گرفته شدند، چون استفاده از تزئينات در معماري را کهنه پرستي و ظاهر سازي دانسته

يکي از خصوصيات متعدد معماري مدرن اين بود که در ساختمان ها ماهيت مصالح ساختماني مورد توجه قرار گرفت و اين مصالح به صورت طبيعي خود تا آنجا که ممکن بود دست نخورده و بدون پوشش و پرده در ساختمان بکار گرفته شدند، چون استفاده از تزئينات در معماري را کهنه پرستي و ظاهر سازي دانسته

معماري مدرن چيست:

يکي از خصوصيات متعدد معماري مدرن اين بود که در ساختمان ها ماهيت مصالح ساختماني مورد توجه قرار

گرفت و اين مصالح به صورت طبيعي خود تا آنجا که ممکن بود دست نخورده و بدون پوشش و پرده در

ساختمان بکار گرفته شدند، چون استفاده از تزئينات در معماري را کهنه پرستي و ظاهر سازي دانسته و

چنين اعلام شد که به جلوه آوردن ماهيت مصالح که به صورتي طبيعي ، نه ساختگي و مصنوعي ، به غناي معماري بيفزايتد مورد توجه قرار گرفت.

نکته ديگر امکان دادن به تمام عوامل ساختگي بود تا نقشي را که در ساختمان دارند بنمايانند در معماري

گذشته مثلا پلکان اغلب در ميان ديوارهايي سنگين و در فضايي که در پس خانه بود و بيشتر مناسب پستو و صندوق خانه از ديده پنهان مي شد.

معماري مدرن نه تنها نشان داد که پله را مي توان در معرض ديد نهاد بلکه مي توان آن را عاملي ساخت که بر

غناي معماري بيفزايد. مراد از صداقت و اخلاق در معماري ندرن از جمله همين آشکار گزاشتن عوامل ساختماني و تاکيد بر آن هابود

 

دیدگاه خود را بیان کنید
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای tvazhe.com محفوظ می باشد
طراحی سایت-بهینه سازی سایت- هاستینگ توسط سنادیتا
SANADATA | SanaCMS 7.3