ورود به ساختمان های میراثی کار شهرداری نیست

عضو شورای اسلامی شهر تهران مطرح کرد ورود به ساختمان های میراثی کار شهرداری نیست به گفته رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران ، ورود به ساختمان های میراثی کار شهرداری نیست و تنها حفظ نمای این ابنیه بر عهده این نهاد است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران مطرح کرد ورود به ساختمان های میراثی کار شهرداری نیست به گفته رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران ، ورود به ساختمان های میراثی کار شهرداری نیست و تنها حفظ نمای این ابنیه بر عهده این نهاد است.

بلدیه| مجتبی شاکری در جریان بررسی یک فوریت طرح الزام شهرداری به ارائه برنامه جامع عملیاتی حفاظت و بهره گیری از ظرفیت های اماکن و بافت فرهنگی شهر تهران در دویست و نود و سومین جلسه علنی شورای شهر تهران، با اشاره به اینکه حدود 2000 نقطه میراثی در تهران وجود دارد که تنها یک چهارم آنها به ثبت رسیده است، گفت: تردیدی در ضرورت حفظ آثار میراثی شهر وجود ندارد اما متولی اصلی این امر سازمان میراث فرهنگی است که باید برنامه خود را در این زمینه ارائه و مشخص کند ورود شهرداری برای کمک به این سازمان باید چگونه باشد.

وی با اشاره به مصوبات دوره دوم و چهارم در خصوص تعیین تکلیف بافت تاریخی افزود: بالا بردن هزینه شهرداری برای ورود به حفظ میراث تاریخی نه ماموریت اصلی شهرداری است و نه در توان بودجه ای شهرداری تهران است و با وجود مصوبات گذشته لزومی به ارائه این طرح نیست. میتوان طی نامه ای سازمان میراث فرهنگی را برای ارائه طرح جامع شناسایی ثبت حفاظت و مدیریت میراث فرهنگ شهر تهران توجه داد و پس از آن با مشخص شدن سهم شهرداری در طرح جامع لایحه ای توسط شهرداری تهران به شورا ارائه شود.

به گفته شاکری، ورود به ساختمان های میراثی کار شهرداری نیست و تنها حفظ نمای این ابنیه بر عهده این نهاد است.

وی با اشاره به اینکه تصویب این طرح شهرداری را زیر بار هزینه های سنگین مرمت و حفظ آثار تاریخی می برد، اظهار کرد: در این صورت بسیاری از بودجه های شهر باید برای این ماموریت هزینه شود. در حالی که سازمان میراث فرهنگی به عنوان متولی کار باید مسوولیت را بر عهده بگیرد و شهرداری هم عضو ستاد مربوطه باشد اما نمی تواند به طور مستقل دهد.

دیدگاه خود را بیان کنید
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای tvazhe.com محفوظ می باشد
طراحی سایت-بهینه سازی سایت- هاستینگ توسط سنادیتا
SANADATA | SanaCMS 7.3