دستورالعمل الزامات اجرایی نمای خارجی ساختمان ها ابلاغ شد

دستورالعمل طراحی سازه ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان ها ابلاغ شد و اجرای آن از یکم دی ماه امسال در سراسر کشور اجرایی می شود.

دستورالعمل طراحی سازه ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان ها ابلاغ شد و اجرای آن از یکم دی ماه امسال در سراسر کشور اجرایی می شود.

دستورالعمل الزامات اجرایی نمای خارجی ساختمان ها ابلاغ شد

دستورالعمل طراحی سازه ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان ها ابلاغ شد و اجرای آن از یکم دی ماه امسال در سراسر کشور اجرایی می شود.

به گزارش ایسکانیوز از روابط عمومی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، سرپرست دفتر تدوین ضوابط و استانداردهای این مرکز روز چهارشنبه در تشریح ویژگی های فنی و تخصصی آن گفت: دستورالعمل یاد شده متناسب با مقاومت و شیوه اجرای نماهای متداول ساختمان در کشور هم راستا با ضوابط بین المللی تهیه شده است.
مهدی خوش کردار افزود: این دستورالعمل مشتمل بر هشت فصل است که در فصل اول انواع نماهای متداول از نظر نوع مصالح به کار رفته و نیز نحوه اجرا و اتصال بررسی شده، در فصل دوم الزامات کلی اجزای نما و در فصل سوم بارهای وارد بر نما و معیارهای پذیرش آن ارائه شده است.
خوش کردار افزود: از فصل چهارم تا فصل هشتم به ترتیب الزامات طراحی و اجرای نماهای متداول مشتمل بر نمای سنگی، آجری، سیمانی، سرامیک، کامپوزیت و شیشه به تفضیل ارائه شده است.
محدوده کاربرد این دستورالعمل نماهای ساختمانی است تا با رعایت این ضوابط پایداری نماها در ساختمانها بیشتر شود مشروط بر اینکه در سازه ساختمان ها و دیوارهای پشتیبان نماها، ضوابط سازه ای استاندارد های مورد نظر (2800) مورد توجه قرار گرفته باشد.
با توجه به اهمیت نمای ساختمان ها، رعایت الزامات این دستورالعمل موجب پایداری نما می شود و تا زمانی که دیوار پشتیبان نما پابرجاست، نما نیز دچار آسیب و فروریزش نخواهد شد.
وی یادآور شد: تهیه این دستورالعمل در سال 1392 با توجه به ضرورت و کاربرد نما و منظر خارجی ساختمان ها، به سفارش سارمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی تصویب شد و بالافاصله کمیته تهیه کننده متن اصلی متشکل ازاعضای هیات علمی و کارشناسان بخش های تحقیقاتی مرکز، آغاز بکار کرد.
خوش کردار اضافه کرد: در ...

منبع: [ مشاهده متن کامل خبر دستورالعمل الزامات اجرایی نمای خارجی ساختمان ها ابلاغ شد در ایسکا نیوز ]

دیدگاه خود را بیان کنید
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای tvazhe.com محفوظ می باشد
طراحی سایت-بهینه سازی سایت- هاستینگ توسط سنادیتا
SANADATA | SanaCMS 7.3