چرا دستگاه های تولید کاشی و سرامیک وارداتی است؟

عزیز زاده اظهار داشت رسوب کردن و دپوی محصولات تولیدی کارخانجات کاشی و سرامیک در انبارها ی کارخانجات و نداشتن سرمایه در گردش, رکود ساخت و ساز از مهمترین مشکلات این صنعت در حال حاضر است. بهنام عزیز زاده مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور در اين رابطه اظهار كرد: اين بازديد به منظور بررسی علت عدم تمایل صاحبان صنایع تولید کاشی و سرامیک از ماشین آلات داخلی و قابلیت و مزیت استفاده ماشین آلات خارجی تولید کاشی و سرامیک نسبت به مشابه داخلی در اين واحدها صورت گرفت.

عزیز زاده اظهار داشت رسوب کردن و دپوی محصولات تولیدی کارخانجات کاشی و سرامیک در انبارها ی کارخانجات و نداشتن سرمایه در گردش, رکود ساخت و ساز از مهمترین مشکلات این صنعت در حال حاضر است. بهنام عزیز زاده مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور در اين رابطه اظهار كرد: اين بازديد به منظور بررسی علت عدم تمایل صاحبان صنایع تولید کاشی و سرامیک از ماشین آلات داخلی و قابلیت و مزیت استفاده ماشین آلات خارجی تولید کاشی و سرامیک نسبت به مشابه داخلی در اين واحدها صورت گرفت.

چرا دستگاه های تولید کاشی و سرامیک وارداتی است؟

عزیز زاده اظهار داشت رسوب کردن و دپوی محصولات تولیدی کارخانجات کاشی و سرامیک در انبارها ی کارخانجات و نداشتن سرمایه در گردش, رکود ساخت و ساز از مهمترین مشکلات این صنعت در حال حاضر است.

بهنام عزیز زاده مدیر اجرایی انجمن تولیدکنندگان کاشی و سرامیک کشور در اين رابطه اظهار كرد: اين بازديد به منظور بررسی علت عدم تمایل صاحبان صنایع تولید کاشی و سرامیک از ماشین آلات داخلی و قابلیت و مزیت استفاده ماشین آلات خارجی تولید کاشی و سرامیک نسبت به مشابه داخلی در اين واحدها صورت گرفت.

وي افزود: با توجه به بازدید و بررسی صورت گرفته و اطلاعات دریافت شده از کارخانجات کاشی مشخص شد که اکثر ماشین آلات مورد استفاده شده در تولید کاشی و سرامیک مستقر در کارخانجات مورد بازديد، وارداتی و ساخت خارج كشور است.

عزیز زاده با اشاره به این موضوع که صاحبات صنایع تولیدی کاشی و سرامیک بر حمایت از صنايع تولید داخل اصرار دارند، تاكيد كرد: اغلب ماشین آلات خارجی مورد استفاده در کارخانجات کاشی و سرامیک مشابه داخلی ندارد و بعضاً نيز توليدات داخلي از کیفیت و استاندارد لازم برخودار نيستند لذا تولیدکنندگان نيز رغبتی به استفاده از آنها در واحد تولیدی خود ندارند.

وی خاطرنشان كرد: متاسفانه صنعتگران كشورمان در رابطه با تولید ماشین آلات مورد استفاده در صنعت کاشی و سرامیک ورود نکردهاند و همکنون سازنده قابلی که بتواند دستگاههای تولید کاشی و سرامیک را با کیفیت و استاندارد و قابل رقابت با مشابه خارجي تولید کند، نداريم.

وی به صنعتگران و تولیدکنندگان ماشین آلات صنعتی توصیه کرد با توجه به گستردگی این صنعت و تعدد کارخانجات کاشی و سرامیک در کشور به سمت تولید باکیفیت ماشین آلات مورد نیاز کارخانجات کاشی و سرامیک سوق يابند.

عزیز زاده با اشاره به مشکلات موجود صنعت کاشی و سرامیک کشور گفت: رسوب کردن و دپوی محصولات تولیدی کارخانجات کاشی و سرامیک در انبارها ی کارخانجات و نداشتن سرمایه در گردش, رکود ساخت و ساز از مهمترین مشکلات این صنعت در حال حاضر است.

وی در پايان نيز با بيان اين كه در حال حاضر بیش 130 واحد تولیدی کاشی و سرامیک با اشتغالزايي مستقيم براي 45 هزار نفر و اشتغالزايي غيرمستقيم براي 400 هزار نفر در كشور مشغول به فعالیت هستند، اظهار كرد: علاوه بر اين، تعداد 35 کارخانه کاشی و سرامیک ديگر نيز در کشور به ویژه در استان یزد در آستانه افتتاح هستند و با توجه به گستره اشتغالزايي اين صنعت، ميطلبد كه مسئولان توجه بیشتري براي رفع مشکلات اين حوزه داشته باشند.

منبع:[  kimiaceramtile  ]

دیدگاه خود را بیان کنید
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای tvazhe.com محفوظ می باشد
طراحی سایت-بهینه سازی سایت- هاستینگ توسط سنادیتا
SANADATA | SanaCMS 7.3