نحوه آماده سازي و نصب ورق آلومينيوم كامپوزيت پانل به روش فيكس

میز کارگاه : براي كارگاه بايد از يك ميز براي مونتاژ استفاده كرد كه سایز روي ميز بايد هم اندازه با ورق مصرفي باشد اندازه ورق 125*320س كه اندازه استاندارد مي باشد اندازه روي ميز ما مشخص شد حال ارتفاع ميز هم بايد استاندارد باشد كه به هر قدي مناسب باشد و باعث مي شود که موقع كار به كمر كمتر فشار وارد شود و شخص ديرتر خسته شود ارتفاع ميز را 90س مي گيريم براي اين كه روي ورقها در مونتاژ خطی نباشد و ضربه نخرد يك نئوپان رويه ميز تعبيه مي كونيم و پيچها را رويه نئوپان خزينه مي كونيم تا روی سطح نئوپان برآمدگي نباشد. باید توجه داشت که کارگاه باید همیشه دارای نور کافی باشد تا درصد خطا پایین آید و هم باعث کمتر خسته شدن کارگران شود . روکش کامپوزیت

میز کارگاه : براي كارگاه بايد از يك ميز براي مونتاژ استفاده كرد كه سایز روي ميز بايد هم اندازه با ورق مصرفي باشد اندازه ورق 125*320س كه اندازه استاندارد مي باشد اندازه روي ميز ما مشخص شد حال ارتفاع ميز هم بايد استاندارد باشد كه به هر قدي مناسب باشد و باعث مي شود که موقع كار به كمر كمتر فشار وارد شود و شخص ديرتر خسته شود ارتفاع ميز را 90س مي گيريم براي اين كه روي ورقها در مونتاژ خطی نباشد و ضربه نخرد يك نئوپان رويه ميز تعبيه مي كونيم و پيچها را رويه نئوپان خزينه مي كونيم تا روی سطح نئوپان برآمدگي نباشد. باید توجه داشت که کارگاه باید همیشه دارای نور کافی باشد تا درصد خطا پایین آید و هم باعث کمتر خسته شدن کارگران شود . روکش کامپوزیت

نحوه آماده سازي و نصب ورق آلومينيوم كامپوزيت پانل به روش فيكس

میز کارگاه :  براي كارگاه بايد از يك ميز براي مونتاژ استفاده كرد كه سایز روي ميز بايد هم اندازه با ورق مصرفي باشد اندازه ورق 125*320س كه اندازه استاندارد مي باشد اندازه روي ميز ما مشخص شد حال ارتفاع ميز هم بايد استاندارد  باشد كه به هر قدي مناسب باشد و باعث مي شود که موقع كار به كمر كمتر فشار وارد شود و شخص ديرتر خسته شود ارتفاع ميز را 90س مي گيريم براي اين كه روي ورقها در مونتاژ خطی نباشد و ضربه نخرد يك نئوپان رويه ميز تعبيه مي كونيم و پيچها را رويه نئوپان خزينه مي كونيم تا روی سطح نئوپان برآمدگي  نباشد.

باید توجه داشت که کارگاه باید همیشه دارای نور کافی باشد تا درصد خطا پایین آید و هم باعث کمتر خسته شدن کارگران شود .

روکش کامپوزیت : حال براي برش ورق هاي خود اول به فلش شيت ورقه نگاه مي كونيم كه هر ورق كامل كامپوزيت را يك شيت مي ناميم كه هر ورق كامپوزيت يك روكش پلاستيكي بر روي آن مي باشد كه اولا مانع از خط افتادن رنگ كامپوزيت مي شود و هم نشانگر نام شركت سازنده و جهت فلش ورق را نشان مي دهد كه اين فلش نمايانگر جهت ريختن رنگ پي وي دي اف كامپوزيت مي باشد كه بايد در موقع مونتاژ و نصب به آن دقت شود چون وقتي روكش ورقها برداشته می شود شبرنگ آنها به هم نمي خورد و باعث مي شود رنگ باكس هايي كه كنار هم قرار مي گيرد روشن و تيره شود و باعث خسارت می شود .

متر زدن : براي انجام كار اول احتياج به يك زیر سازي مناسب داريم تا باكس هاي خود را بر روي آن نصب كنيم براي برش اول اندازه برش را در می آوریم و بر روی زیر سازی پروفيل آهني را كه اكثرا به صورت عمودي مي باشد را متر مي زنيم به اين صورت كه متر را به داخله پروفيل بعدي مي زنيم مثلا چپ به چپ يا راست به راست بيرون پروفيل متر را مي گيريم كه در اين حالت متر زدن كاملا باكس وسط دو پروفيل قرار مي گيرد پروفيل 4*4س مي باشد كه در اين صورت باكس دقيقا در 2*2 پروفيل قرار مي گيرد حال براي اينكه بين باكس ها فاصله باشد براي زدن نبشي و نصب باكس ها كنار هم باید فاصله باشد اين فاصله را جنته مي ناميم مثلا 1س جنته مي باشد كه از اندازه كل 1س كم مي كنيم مثلا اندازه اصلي ما 50س مي باشد و براي اين كه باكس ها وسط دهنه قرار بگيرد اندازه جنته خود را كم مي كنيم كه اندازه ما مي شود 49س مي شود.    بايد براي متر زدن از متر هر دو سر ميليمتري استفاده كرد تا ميزان خطا كم شود .

 

برش کامپوزیت : براي بريدن شيت هاي ورق بايد از اره گرد بر استفاده كنيم كه روش استفاده از اين دستگاه به اين صورت است: اول با متر لبه بیرون تيغ تا بيرون صفحه دستگاه را متر مي زنيم كه هست 3.5س و اين بار داخل تيغ تا بيرون صفحه دستگاه را متر ميزنيم 3.8س كه ضخامت خود تيغ اره 3م هم حساب مي شود ، باید در نظر گرفت که نباید از 5 شیت ورق روی هم برای برش بیشتر شود خطا می دهد چون اگر تیغ اره کمی زاویه آن بهم خورده باشد چند میلیمتر خطا می دهد . اندازه برش ما 49س هست و اين اندازه را روي شيت ورق با خودكار مشخص مي كنيم و الان از شيت ورق پايين آن را مي خواهيم پس براي اينكه در برش ما اشتباهي رخ ندهد اين 3م  ضخامت تيغ را براي برش حساب مي كنيم و شابلون خود را كه يك تكه پروفيل آهني يا آلومينیومي مي باشد از خطي كه زديم جلوتر مي بنديم كه حال اندازه ورق ما مي شود 52.8م و شابلون روي اين اندازه با پيچ دستي به ميز بسته ميشود كه بايد پيچ دستي را بيرون شابلون طوري بست كه موقع برش به دسته اره گير نكند .

 

پیچ دستی : روش صحيح بستن پيچ دستي به اين شكل است كه اول فک پایین که به آن پيچ بسته شده است را روی شابلون می گذارم دوم فك بالا كه دسته به آن وصل می باشد را زیر پروفيل میز مي گزاريم بعد به صورت عمود فك بالا را كه زير ميز موازي شابلون است را مي كشيم و دسته پيچ را مي چرخانيم تا هر دو فك به هم بسته شود و در مواقعي كه نمي شود پيچ دستي را به ميز بست به خود ورق مي بنديم ، زماني كه مي خواهيم برش طولي بزنيم بايد از درپوش هاي سر دو فك پيچ دستي استفاده كرد چون با كمي لغزش دو فك از هم باز مي شود ، زمانی که طول شابلون از 150س بیشتر می شود چون دستگاه را به شابلون می چسبانیم و حرکت می دهیم شابلون از وسط تا 1س خم می شود و برش یا شیار خط صافی ندارد و بل اجبار یک نفر باید روی میز به ایستد و پایش را روی شابلون بگزارد .

حال زماني كه ورق برش مي خورد همان 49س برش مي خورد ولي زماني كه ما از شيت برش بالايي را ميخواهيم  بايد 3م ضخامت تيغ اره را حساب نكرد و اندازه ورق برش كه 49س است حال 3.5س از آن كم مي كنيم و مي شود 45.5س و شابلون خود را روي اين اندازه مي بنديم ولي وقتي برش مي خورد 49س ورق برش مي خرد .

گروو : باكس نسبت به اندازه و طراح لب برگشتي آنها نيز تغير مي كند باید توجه داشت وقتی طول باکس از 150س بیشتر شود باید لب برگشته 3س با آن زد در غیر این صورت بعد از نصب روی باکس تراز نمی باشد و تاب بر میدارد ، به عنوان مثال لب برگشتي ما 2س مي باشد كه بايد از هر طرف به اندازه اصلي اين 2س را اضافه كرد اندازه روي باكس 49س مي باشد كه دو لب برگشتي به آن اضافه مي كنيم كه اين بار برش ورق 53س مي شود .

 اورفرز :  براي اينكه بتوانيم لبه كامپوزيت را خم كنيم بايد آن را گروو بزنيم تا خم شود و از دستگاه اورفرز استفاده مي كنيم و اين دستگاه را هم به شابلون مي بنديم و حركت مي دهيم تا خط گروو صاف درآيد و براي اينكه بتوانيم اندازه شابلون اورفرز را به دست بياوريم از بيرون صفحه دستگاه تا نوك مته اورفرز متر  مي زنيم مثلا هست 8س حال براي اينكه  گروو 2س بزنيم از لبه ورق شابلون را 10س  بالاتر از لبه ورق مي بنديم و وقتي اورفرز را روي شابلون حركت مي دهيم گروو 2س ما دقيق در مي آيد .

 براي اينكه شيار صاف و يك دست درآيد بايد از سمت چپ به راست گروو بزنيم و بدن را متمايل به چپ دستگاه قرار بدهيم و دستگاه جلوتر از بدن حركت كند كه بايد دست راست هم زمان دو كار انجام دهد دستگاه را به سمت جلو و صفحه دستگاه را به سمت پايين خيلي نرم فشار دهد و نه گذارد كه صفحه بلند شود از ورق و دست چپ صفحه دستگاه را به شابلون مي چسباند و نه بايد گذارد از شابلون فاصله بگيرد و دستگاه را به سمت جلو حركت مي دهد بايد توجه داشت كه تمام اين كارها را طوري بايد انجام داد كه دستگاه خودش به جلو حركت كند و خيلي نرم و راحت حركت كند در غير اين صورت با مشكل روبرو مي شويم هنگام گروو زدن بايد بدن از اورفرز 20س فاصله داشته باشد تا راحت تر كار كنيم و در حين گروو زدن چون دستگاه در حال شيار زدن است پولي اتيلن و آلومينيوم را به صورت پيلي سه به اطراف پرتاب مي كند و بايد بدن از دستگاه حدود 20س فاصله گرفت و در صورت نگاه كردن به شابلون شيار و دستگاه بايد از عينك ايمني استفاده كرد براي ايمني چشمها در موقع گروو زدن بايد توجه داشت كه نبايد صفحه دستگاه از روي ورق هنگام گروو زدن بلند شود چون پله مي اندازد و يك دست شيار نمي خرد و هنگام خم كردن ورق صاف و از وسط خم نمي شود و 1 تا 2 م خطا ميدهد.

 سرعت مناسب براي شيار با اورفرز 35 ثانيه در 1متر مي باشد تا شياري خوب به ما تحويل دهد  در حين گروو زدن  نبايد دستگاه را روي ورق روشن كرد و بايد بيرون ورق دستگاه را روشن كرد و به جلو حركت بديم تا شيار گروو ما كامل و صاف درآيد و زماني كه در حال گروو زدن هستيم نبايد دستگاه را روي كار خاموش كرد چون مته پايين تر مي رود و از روي كار نوك مي زند و در بعضي موارد باعث سوراخ شدن ورق مي شود.

ادامه مطلب.....

دیدگاه خود را بیان کنید
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای tvazhe.com محفوظ می باشد
طراحی سایت-بهینه سازی سایت- هاستینگ توسط سنادیتا
SANADATA | SanaCMS 7.3