گلایه تندگویان از بی‌توجهی مسئولان به ساخت‌وسازهای بی‌قانون

محمدمهدی تندگویان در گفت‌وگو با پایگاه خبری علت، درخصوص نمای شیشه‌ای ساختمان جدید شماره دو مجلس شورای اسلامی که نمایی کاملا شیشه‌ای دارد که برخلاف ضوابط و اصول نما در ساختمان‌های بلندمرتبه است گفت: پروسه قانونی که باید برای تمام نماهای ساختمان‌های دولتی طی شود، متاسفانه نادیده گرفته می‌شود. وی با بیان اینکه متاسفانه برخی ...

محمدمهدی تندگویان در گفت‌وگو با پایگاه خبری علت، درخصوص نمای شیشه‌ای ساختمان جدید شماره دو مجلس شورای اسلامی که نمایی کاملا شیشه‌ای دارد که برخلاف ضوابط و اصول نما در ساختمان‌های بلندمرتبه است گفت: پروسه قانونی که باید برای تمام نماهای ساختمان‌های دولتی طی شود، متاسفانه نادیده گرفته می‌شود. وی با بیان اینکه متاسفانه برخی ...

گلایه تندگویان از بی‌توجهی مسئولان به ساخت‌وسازهای بی‌قانون


محمدمهدی تندگویان در گفت‌وگو با پایگاه خبری علت، درخصوص نمای شیشه‌ای ساختمان جدید شماره دو مجلس شورای اسلامی که نمایی کاملا شیشه‌ای دارد که برخلاف ضوابط و اصول نما در ساختمان‌های بلندمرتبه است گفت: پروسه قانونی که باید برای تمام نماهای ساختمان‌های دولتی طی شود، متاسفانه نادیده گرفته می‌شود. وی با بیان اینکه متاسفانه برخی ...


محمدمهدی تندگویان در گفت‌وگو با پایگاه خبری علت، درخصوص نمای شیشه‌ای ساختمان جدید شماره دو مجلس شورای اسلامی که نمایی کاملا شیشه‌ای دارد که برخلاف ضوابط و اصول نما در ساختمان‌های بلندمرتبه است گفت: پروسه قانونی که باید برای تمام نماهای ساختمان‌های دولتی طی شود، متاسفانه نادیده گرفته می‌شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی نهادهای ذی نفوذ اعم از دولتی و نظامی به پروسه و آیین‌نامه ساخت و ساز و نما بی‌توجه هستند گفت: خیلی از این مسئولان حتی برای تایید نقشه نیز مراجعه‌ای به شهرداری ندارند چراکه نیاز به پایان کار نداشته و از آنجایی که نیازی به پایان کار ندارند ضوابط و اصول را نیز نادیده می‌گیرند.

تندگویان با بیان اینکه تنها ابزار شهرداری برای الزام مالکان به رعایت قوانین و مقررات، پایان کار است گفت: اصولا چون دریافت پایان کار برای ساختمان‌های دولتی، نظامی، وزارتخانه‌ها و … مهم نیست، لذا آنها لزومی احساس نمی‌کنند که قوانین را رعایت کنند.

وی با بیان اینکه این مساله یک مشکل است که نه تنها مربوط به ساختمان‌های دولتی نمی‌شود بلکه ساختمان‌های نظامی و مابقی نهادهای ذی‌نفوذ را نیز شامل می‌شود ادامه داد: عمدتا از آنجایی که ضمانت اجرائی وجود ندارد، این ارگانها، ساختمان‌های خود را می‌سازند.

نایب رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه متاسفانه این ضوابط و مقررات تنها از سوی مردم رعایت می‌شود گفت: دولت باید برای این مساله فکری کند که حتی اگر قرار نباشد این سازمان‌ها برای تایید نقشه و روند کارشان به شهرداری مراجعه کنند، حداقل جایگاهی وجود داشته باشد که اقدامات آنها را نظام‌مند پیگیری کند.

وی افزود: متاسفانه از آنجایی که این ساختمان‌های دولتی و … نیازی به دریافت پایان کار ندارند هر اقدامی که می‌خواهند انجام می‌دهند.

نایب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران از بی‌توجهی سازمان‌های دولتی، نظامی و … در ساخت‌سازها گلایه گرد و گفت: از آنجایی که این سازمان‌ها نیازی به دریافت پایان کار برای ساختمان‌هایشان ندارند، به قوانین بی‌توجه هستند.

محمدمهدی تندگویان در گفت‌وگو با پایگاه خبری علت، درخصوص نمای شیشه‌ای ساختمان جدید شماره دو مجلس شورای اسلامی که نمایی کاملا شیشه‌ای دارد که برخلاف ضوابط و اصول نما در ساختمان‌های بلندمرتبه است گفت: پروسه قانونی که باید برای تمام نماهای ساختمان‌های دولتی طی شود، متاسفانه نادیده گرفته می‌شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی نهادهای ذی نفوذ اعم از دولتی و نظامی به پروسه و آیین‌نامه ساخت و ساز و نما بی‌توجه هستند گفت: خیلی از این مسئولان حتی برای تایید نقشه نیز مراجعه‌ای به شهرداری ندارند چراکه نیاز به پایان کار نداشته و از آنجایی که نیازی به پایان کار ندارند ضوابط و اصول را نیز نادیده می‌گیرند.

تندگویان با بیان اینکه تنها ابزار شهرداری برای الزام مالکان به رعایت قوانین و مقررات، پایان کار است گفت: اصولا چون دریافت پایان کار برای ساختمان‌های دولتی، نظامی، وزارتخانه‌ها و … مهم نیست، لذا آنها لزومی احساس نمی‌کنند که قوانین را رعایت کنند.

وی با بیان اینکه این مساله یک مشکل است که نه تنها مربوط به ساختمان‌های دولتی نمی‌شود بلکه ساختمان‌های نظامی و مابقی نهادهای ذی‌نفوذ را نیز شامل می‌شود ادامه داد: عمدتا از آنجایی که ضمانت اجرائی وجود ندارد، این ارگانها، ساختمان‌های خود را می‌سازند.

نایب رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه متاسفانه این ضوابط و مقررات تنها از سوی مردم رعایت می‌شود گفت: دولت باید برای این مساله فکری کند که حتی اگر قرار نباشد این سازمان‌ها برای تایید نقشه و روند کارشان به شهرداری مراجعه کنند، حداقل جایگاهی وجود داشته باشد که اقدامات آنها را نظام‌مند پیگیری کند.

وی افزود: متاسفانه از آنجایی که این ساختمان‌های دولتی و … نیازی به دریافت پایان کار ندارند هر اقدامی که می‌خواهند انجام می‌دهند.

نایب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران از بی‌توجهی سازمان‌های دولتی، نظامی و … در ساخت‌سازها گلایه گرد و گفت: از آنجایی که این سازمان‌ها نیازی به دریافت پایان کار برای ساختمان‌هایشان ندارند، به قوانین بی‌توجه هستند.

محمدمهدی تندگویان در گفت‌وگو با پایگاه خبری علت، درخصوص نمای شیشه‌ای ساختمان جدید شماره دو مجلس شورای اسلامی که نمایی کاملا شیشه‌ای دارد که برخلاف ضوابط و اصول نما در ساختمان‌های بلندمرتبه است گفت: پروسه قانونی که باید برای تمام نماهای ساختمان‌های دولتی طی شود، متاسفانه نادیده گرفته می‌شود.

وی با بیان اینکه متاسفانه برخی نهادهای ذی نفوذ اعم از دولتی و نظامی به پروسه و آیین‌نامه ساخت و ساز و نما بی‌توجه هستند گفت: خیلی از این مسئولان حتی برای تایید نقشه نیز مراجعه‌ای به شهرداری ندارند چراکه نیاز به پایان کار نداشته و از آنجایی که نیازی به پایان کار ندارند ضوابط و اصول را نیز نادیده می‌گیرند.

تندگویان با بیان اینکه تنها ابزار شهرداری برای الزام مالکان به رعایت قوانین و مقررات، پایان کار است گفت: اصولا چون دریافت پایان کار برای ساختمان‌های دولتی، نظامی، وزارتخانه‌ها و … مهم نیست، لذا آنها لزومی احساس نمی‌کنند که قوانین را رعایت کنند.

وی با بیان اینکه این مساله یک مشکل است که نه تنها مربوط به ساختمان‌های دولتی نمی‌شود بلکه ساختمان‌های نظامی و مابقی نهادهای ذی‌نفوذ را نیز شامل می‌شود ادامه داد: عمدتا از آنجایی که ضمانت اجرائی وجود ندارد، این ارگانها، ساختمان‌های خود را می‌سازند.

نایب رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران با بیان اینکه متاسفانه این ضوابط و مقررات تنها از سوی مردم رعایت می‌شود گفت: دولت باید برای این مساله فکری کند که حتی اگر قرار نباشد این سازمان‌ها برای تایید نقشه و روند کارشان به شهرداری مراجعه کنند، حداقل جایگاهی وجود داشته باشد که اقدامات آنها را نظام‌مند پیگیری کند.

وی افزود: متاسفانه از آنجایی که این ساختمان‌های دولتی و … نیازی به دریافت پایان کار ندارند هر اقدامی که می‌خواهند انجام می‌دهند.

منبع:[elat]

دیدگاه خود را بیان کنید
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای tvazhe.com محفوظ می باشد
طراحی سایت-بهینه سازی سایت- هاستینگ توسط سنادیتا
SANADATA | SanaCMS 7.3