نانو کامپوزیت ها

واژه نانو کامپوزیت هایی که حداقل یکی از ابعاد فاز پراکنده در آن ٬ در مقیاس نانو باشد ٬ اطلاق می شود . این عبارت معمولا در دو بخش از علم مواد استفاده می شود : سرامیک ها و پلیمر ها نانو کامپوزیت ها از بدو تولید خواص خوبی از خود نشان دادند و از طرف دیگر هزینه های فرآیندی لازم برای تولید این مواد ٬ چندان بالا نیست و یکی از مزیت های مهم این مواد کم هزینه بودن فرآیند تولید می باشد .

واژه نانو کامپوزیت هایی که حداقل یکی از ابعاد فاز پراکنده در آن ٬ در مقیاس نانو باشد ٬ اطلاق می شود . این عبارت معمولا در دو بخش از علم مواد استفاده می شود : سرامیک ها و پلیمر ها نانو کامپوزیت ها از بدو تولید خواص خوبی از خود نشان دادند و از طرف دیگر هزینه های فرآیندی لازم برای تولید این مواد ٬ چندان بالا نیست و یکی از مزیت های مهم این مواد کم هزینه بودن فرآیند تولید می باشد .

نانو کامپوزیت ها :

واژه نانو کامپوزیت هایی که حداقل یکی از ابعاد فاز پراکنده در آن ٬ در مقیاس نانو باشد ٬ اطلاق می شود . این عبارت معمولا در دو بخش از علم مواد استفاده می شود : سرامیک ها و پلیمر ها
نانو کامپوزیت ها از بدو تولید خواص خوبی از خود نشان دادند و از طرف دیگر هزینه های فرآیندی لازم برای تولید این مواد ٬ چندان بالا نیست و یکی از مزیت های مهم این مواد کم هزینه بودن فرآیند تولید می باشد .
در نانو کامپوزیت ها معمولا با درصد خیلی پایین پرکننده مدول ٬ استحکام و بسیار خواص مکانیکی دیگر بهبود پیدا می کند . نانو کامپوزیت های پلیمری علاوه بر افزایش خواص مهندسی و غشایی ٬ در افزایش کارایی الکتریکی ٬ پایدار ساز در مقابل uv ٬ تاخیر اندازی آتش و کنترل کریستالیزاسیون پلیمر کارایی فوق العاده نشان می دهند . علاوه بر نانو کامپوزیت های با ماتریکس ترموپلاستیک ٬ در حال حاظر تحقیقات گسترده ای بر روی نانو کامپوزیت هایی که الاستومر ها نقش ماتریکس دارند ٬ در حال انجام است و تلاش جهت جایگزینی کربن بلک با نانو درات به جهت آلودگی های دوده و رنگ سیاه آن ٬ شکل گسترده ای یافته است

مزایای نانو کامپوزیت های پلیمری :
برای مثال و به طور خلاصه برخی از کاربرد های نانو کامپوزیت های سیلیکاتی در ذیل آمده است :
• خواص مکانیکی بهتر در مقایسه با کامپوزیت های عادی
• افزایش پایداری حرارتی و خود خاموش شوندگی
• ممانعت از نفود گازهایی مانند اکسیژن ٬ بخار آب ٬ هلیم ٬ دی اکسید کربن و بخارات آلی مانند اتیل استات
• افزایش سرعت تخریب پلیمر های زیست تخریب پذیر
• کاربرد در سیستم های خاص برای مطالعه حالت ترمودینامیکی زنجیر های پلیمری که برای بسیاری از صنایع مانند پوشاک ٬ چسب ٬ کاتالیست و غیره بسیار مهم است .

نانو کامپوزیت های طبیعی :

سازماندهی و جهت گیری خود به خودی بزرگ مولکول های بیولوژیکی و معدنی ٬ نقش مهمی در تولید نانو ساختار ها و نانو کامپوزیت های بیولوژیکی دارد . در ۱۰ سال گذشته دانشمندان علوم مواد و شیمیدان ها تلاش های زیادی را در مشابه سازی مواد زیستی از طریق تقلید از بیولوژی و بررسی قواعد طراحی سیستم های بیولوژیکی انجام داده اند .
سیستم های بیولوژیکی می توانند این مواد را در حدود دمای اتاق و در محیط های آبی تولید کنند ٬ در حالی که برای اغلب روش های سنتزی ٬ مواد به شرایط خاص دما و فشار و استفاده از مواد شیمیایی خطرناک نیاز دارند .
نانو کامپوزیت های بیولوژیکی ممکن است به صورت کاملا معدنی ٬ کاملا آلی یا ترکیبی از مواد آلی و معدنی باشند . حتی زمانی که محصول نهایی کاملبا تشکیل شده از یک ماده باشد ٬ ممکن است مواد شکننده در فرآیند تولید از دسته های متفاوتی باشند که در ساختار نهایی موجود بوده یا هیچ نقشی در ساختار نهایی ماده نداشته باشند .
در بیولوژی مثال های فراوانی از ساختار های با ابعاد نانو وجود دارد که خواص و کاربرد های این مواد نیز پیامد همین ابعاد نانو متری آنهاست . مثالی کوچک از این نانو ساختار های موجود در طبیعت ٬ غشاهای سلول چربی ٬ کانال های یونی ٬ پروتئین ها ٬ DNA ٬ اکتین ٬ تار عنکبوت و غیره هستند .

دیدگاه خود را بیان کنید
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای tvazhe.com محفوظ می باشد
طراحی سایت-بهینه سازی سایت- هاستینگ توسط سنادیتا
SANADATA | SanaCMS 7.3