برنامه مشخصي درخصوص نما از سوي مراجع بالادست به شهرداري ها داده نشده است

مدير کل معماري و ساختمان شهرداري تهران با بيان اينکه در بحث نما قانون و ضابطه وجود دارد اما کامل نيست، گفت: در برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي کشور به بحث سيما و منظر شهري در مقياس کلان تا خرد که نماي ساختمان ها را هم در بر مي گيرد توجه شده است اما برنامه مشخصي که قابليت اجرايي شدن داشته باشد از سوي مراجع بالادست –وزارت راه و شهرسازي- در اختيار شهرداري ها به عنوان سازمان مجري قرار نگرفته است.

مدير کل معماري و ساختمان شهرداري تهران با بيان اينکه در بحث نما قانون و ضابطه وجود دارد اما کامل نيست، گفت: در برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي کشور به بحث سيما و منظر شهري در مقياس کلان تا خرد که نماي ساختمان ها را هم در بر مي گيرد توجه شده است اما برنامه مشخصي که قابليت اجرايي شدن داشته باشد از سوي مراجع بالادست –وزارت راه و شهرسازي- در اختيار شهرداري ها به عنوان سازمان مجري قرار نگرفته است.

مدير کل معماري و ساختمان شهرداري تهران با بيان اينکه در بحث نما قانون و ضابطه وجود دارد اما کامل نيست، گفت: در برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي کشور به بحث سيما و منظر شهري در مقياس کلان تا خرد که نماي ساختمان ها را هم در بر مي گيرد توجه شده است اما برنامه مشخصي که قابليت اجرايي شدن داشته باشد از سوي مراجع بالادست –وزارت راه و شهرسازي- در اختيار شهرداري ها به عنوان سازمان مجري قرار نگرفته است.

بلدیه| سهيلا صادق زاده با اشاره به فعاليت کميته تخصصي نما در شهرداري تهران و حضور گروه هاي دانشگاهي، نظارتي و طراحان در جلسات اظهار کرد: طي 2 سال اخير تمامي تلاش ما اين بود طيفي که در پروسه طراحي و اجراي نما دخالت دارند، درگير موضوع شوند و اصلي ترين فعاليت در اين زمينه آگاه کردن و آشنا کردن افراد ذي مدخل در اين فرايند است.
وي با بيان اينکه در بحث نما قانون و ضابطه وجود دارد اما کامل نيست، افزود: در برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي کشور به بحث سيما  و منظر شهري در مقياس کلان تا خرد که نماي ساختمان ها را هم در بر مي گيرد توجه شده است اما برنامه مشخصي که قابليت اجرايي شدن داشته باشد از سوي مراجع بالادست –وزارت راه و شهرسازي- در اختيار شهرداري ها به عنوان سازمان مجري قرار نگرفته است.

دیدگاه خود را بیان کنید
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای tvazhe.com محفوظ می باشد
طراحی سایت-بهینه سازی سایت- هاستینگ توسط سنادیتا
SANADATA | SanaCMS 7.3