طراحی نمای ساختمان اجباری شد

خبری که نقل محافل خیلی از سازندگان ، مخصوصا سازندگان سنتی شده است. مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران در خصوص این خبر گفت: در ضوابط تهیه شد

خبری که نقل محافل خیلی از سازندگان ، مخصوصا سازندگان سنتی شده است. مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران در خصوص این خبر گفت: در ضوابط تهیه شد

خبری که نقل محافل خیلی از سازندگان ، مخصوصا سازندگان سنتی شده است.

مدیرکل معماری و ساختمان شهرداری تهران در خصوص این خبر گفت: در ضوابط تهیه شده کلیه موارد مربوط به نمای ساختمان از قبیل مصالح، ملحقات نما شامل تاسیسات و تجهیزات بام و … همچنین تابلو ها و کتیبه های نصب شده روی نما، نحوه قرارگیری پیش آمدگی و بازشوها و طراحی خط آسمان و بام با عنوان نمای پنجم پیش بینی شده است.

به گزارش ایسنا او با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص ساماندهی سیما و منظر شهری گفت: همه اقدامات انجام شده که در نهایت به تهیه ضوابط عام منجر شده است، با ایجاد توازن و همخوانی میان حقوق فطری و ضوابط و قوانین تدوین شده در حوزه های شهری بوده است.

همچنین وی افزود: مرحله اول ضوابط نما ( انضباط نما) تدوین شده و به تایید اعضای کمیته ارتقای کیفی سیما و نمای شهر تهران و اهل حرفه و اساتید مطرح دانشگاهی خارج از این کمیته نیز رسیده است.

مدیرکل معماری و ساختمان شهری تهران اظهار کرد: همچنین در این راستا انجام مطالعات اولیه گام دوم ضوابط نما (نظم نما) و تدوین فرایند اجرایی مرحله اول ضوابط نما نیز انجام شده است.

کریمیان خاطرنشان کرد: همچنین این اقدامات با سعی در تدوین راهبردها و راهکارهایی جهت ساماندهی نماهای شهری بوده است که امیدواریم هم عوامل خلاقانه در حوزه زیبایی شناختی و هم حقوق شهروندی و دغدغه های مدیریت شهری را مورد نظر قرار دهد و با تبدیل این راهبردها به ضوابط شفاف در حوزه نمای شهری سبب ایجاد تعاملی دوسویه میان مدیریت شهری در امر ساماندهی نماهای شهری شود.

وی تاکید کرد: در این ضوابط به ساماندهی پنج مورد از نمای ساختمان رسیدگی شده است که این موارد شامل مصالح استفاده شده در نماهای ساختمانی، ملحقات نما شامل تاسیسات و کولرها و … ، تابلوهای نصب شده روی نما، نحوه قرارگیری پیش آمدگی و بازشوها و نحوه طراحی بام ها به عنوان نمای پنجم است.

منبع: ایسنا

دیدگاه خود را بیان کنید
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای tvazhe.com محفوظ می باشد
طراحی سایت-بهینه سازی سایت- هاستینگ توسط سنادیتا
SANADATA | SanaCMS 7.3