ابلاغ الگوهاي همگن نما متناسب با شرايط اقليمي و کالبدي مناطق پايتخت؛ در آينده نزديک

مدير کل معماري و ساختمان شهرداري تهران از تهيه يک سري از الگوهاي همگن متناسب با شرايط اقليمي، بافت اجتماعي و کالبدي ويژه هر منطقه خبر داد و گفت: قرار است در آينده اي نزديک الگوهاي مورد نظر به تمامي مناطق ابلاغ شوند.

مدير کل معماري و ساختمان شهرداري تهران از تهيه يک سري از الگوهاي همگن متناسب با شرايط اقليمي، بافت اجتماعي و کالبدي ويژه هر منطقه خبر داد و گفت: قرار است در آينده اي نزديک الگوهاي مورد نظر به تمامي مناطق ابلاغ شوند.

مدير کل معماري و ساختمان شهرداري تهران در گفت و گو با شهرنوشت خبر داد:

ابلاغ الگوهاي همگن نما متناسب با شرايط اقليمي و کالبدي مناطق پايتخت؛ در آينده نزديک

خبرگزاري آريا- مدير کل معماري و ساختمان شهرداري تهران از تهيه يک سري از الگوهاي همگن متناسب با شرايط اقليمي، بافت اجتماعي و کالبدي ويژه هر منطقه خبر داد و گفت: قرار است در آينده اي نزديک الگوهاي مورد نظر به تمامي مناطق ابلاغ شوند.
به گزارش خبرگزاري آريا، سهيلا صادق زاده با اشاره به برگزاري جلسات تعاملي کميته نما با حضور اساتيد، طراحان و مالکان به منظور هم انديشي در فرايند طراحي و اجراي نماي ساختمان ها اظهار کرد: معماري چيزي نيست که بتوانيم با يک ضابطه مشخص با آن برخورد کنيم و از آن جا که اين موضوع به شدت کيفي است تلاش مي کنيم تا در کميته ها قبل از هر چيز سادگي را مبنا قرار دهيم. در واقع نگاه ما اين است طراحي به گونه اي باشد که در محيط اغتشاش ايجاد نکند و از استفاده از رنگ ها و فرم هاي متنوع، مصالح زياد و مهم تر از آن سبک ها و الگوهاي غربي پرهيز شود.
وي به تدوين يک سري از معيارها براي ارزيابي طرح هاي نما پرداخت و عنوان کرد: طي يک سال اخير معيارهاي کلي براي ارزيابي طرح ها تدوين شده و قرار است در مرحله اول در دو منطقه به صورت پايلوت مبنا و زيردستي کميته هاي نما قرار گيرد و پس از آن در صورتي که نتيجه مثبت به همراه داشته باشد به ساير مناطق نيز تعميم داده شود.
صادق زاده تهيه يک سري از الگوهاي همگن متناسب با شرايط اقليمي، بافت اجتماعي و کالبدي ويژه هر منطقه و ابلاغ آن در آينده اي نزديک را از ديگر اقدامات شهرداري تهران معرفي و خاطرنشان کرد: تجربه چند وقت اخير نشان مي دهد که کميته نما با استقبال خوبي رو به رو شده و حتي مالکان در مراجعه اي که به شهرداري داشته اند اين روند را پسنديده و به تدريج با موضوعي که شهرداري در بحث نما مطرح کرده است هماهنگ شده اند.
صادق زاده در پاسخ به اين سوال که آيا مي توان به چند الگوي مشخص در بحث نما اکتفا و اين الگوها را به طراحان تکليف کرد، گفت: ما موافق محدود کردن ايده ها و طرح هاي خلاقانه معماران نيستيم و بر اين باوريم که نبايد دست معمارها را ببينديم. بر همين اساس، ما مي توانيم يک سري چارچوب ها و الگوهاي کلي را با توجه به هويت يک حوزه مسکوني، يک خيابان و يک ميدان مشخص کنيم.
وي ادامه داد:اگر بخواهيم چند الگو بگذاريم بايد با طراحي و معماري خداحافظي کنيم. به همين دليل تنها الگوهاي کلي را مطرح مي کنيم و آن مواردي را که در خيابان غالب و ارزش محسوب مي شود در اختيار طراحان مي گذاريم. اين امر هم مانع طراحي ناهمخوان و هم مانع کپي برداري صرف و از بين بردن خلاقيت مي شود.

دیدگاه خود را بیان کنید
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای tvazhe.com محفوظ می باشد
طراحی سایت-بهینه سازی سایت- هاستینگ توسط سنادیتا
SANADATA | SanaCMS 7.3