چوب ترمووود واقعی را چگونه تشخیص دهیم؟

گاهی اوقات اطلاع از اصل بودن مصالح باعث تردید در انتخاب و خرید آنها می شود. یکی از این مصالح که امروزه استفاده های زیادی نیز در صنعت ساختمان و فضای داخلی دارد، ترمووود است. تشخیص چوب معمولی از چوب های ترمو و فرآوری شده ساده نیست. شرکت چوب نمای ساختمان SLP برای تشخیص ترمووود واقعی شما را راهنمایی می کند:

گاهی اوقات اطلاع از اصل بودن مصالح باعث تردید در انتخاب و خرید آنها می شود. یکی از این مصالح که امروزه استفاده های زیادی نیز در صنعت ساختمان و فضای داخلی دارد، ترمووود است. تشخیص چوب معمولی از چوب های ترمو و فرآوری شده ساده نیست. شرکت چوب نمای ساختمان SLP برای تشخیص ترمووود واقعی شما را راهنمایی می کند: