انرژیهای تجدید پذیر

انرژیهای تجدید پذیر برای اولین باردرایران واردکننده مشاوره ، طراحی واجرای تولید برق، خورشیدی و بیادی بیرای مصیارف صنعتی ، تجاری ، مسکونی مشاوره ، طراحی واجرای پروژه های برق رسانی به روستاها  تامین تجهیزات نیروگاهی  پشتیبانی و آموزش حفظ ونگهداری سیستم هاپنل خورشیدی انواع سلولهای خورشیدی پنل خورشیدی منو کریستال و پلی کریستال پوشش های سولار ویژه پشت بام )بام پوش سولار( شیشه های سولار ویژه پنجره و نما پنل های خورشیدی به شکل سفال های پوششی مناسب سقف وپشت

انرژیهای تجدید پذیر برای اولین باردرایران واردکننده مشاوره ، طراحی واجرای تولید برق، خورشیدی و بیادی بیرای مصیارف صنعتی ، تجاری ، مسکونی مشاوره ، طراحی واجرای پروژه های برق رسانی به روستاها  تامین تجهیزات نیروگاهی  پشتیبانی و آموزش حفظ ونگهداری سیستم هاپنل خورشیدی انواع سلولهای خورشیدی پنل خورشیدی منو کریستال و پلی کریستال پوشش های سولار ویژه پشت بام )بام پوش سولار( شیشه های سولار ویژه پنجره و نما پنل های خورشیدی به شکل سفال های پوششی مناسب سقف وپشت

انرژیهای تجدید پذیر

مشاوره ، طراحی واجرای تولید برق، خورشیدی و بیادی بیرای مصیارف
صنعتی ، تجاری ، مسکونی
مشاوره ، طراحی واجرای پروژه های برق رسانی به روستاها
 تامین تجهیزات نیروگاهی
 پشتیبانی و آموزش حفظ ونگهداری سیستم هاپنل خورشیدی

 

انواع سلولهای خورشیدی
پنل خورشیدی منو کریستال و پلی کریستال
پوشش های سولار ویژه پشت بام )بام پوش سولار(
شیشه های سولار ویژه پنجره و نما

پنل های خورشیدی به شکل سفال های پوششی مناسب سقف وپشت

انواع سلولهای خورشیدی
پنل خورشیدی منو کریستال و پلی کریستال
پوشش های سولار ویژه پشت بام )بام پوش سولار(
شیشه های سولار ویژه پنجره و نما

پنل های خورشیدی به شکل سفال های پوششی مناسب سقف وپشت
بام ساختمان ها با 5 عملکرد همزمان:
 تولید برق
 عایق صوتی و حرارتی
 عایق رطوبتی
 قابلیت اجرا در نماهای مدرن
دارای تنو طرح و رنگ

کاربرد شیشه سولار با توانایی تولید انرژی در نما

شیشه سولاربام پوش فتوولتایی )سولار( با توانایی عایقبندی و تولید انرژی

پنل خورشیدی سیار جهت
تامین برق عشایر و تجهیزات
کشاورزی

نیروگاه انرژی خورشیدی شناور

دیدگاه خود را بیان کنید
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای tvazhe.com محفوظ می باشد
طراحی سایت-بهینه سازی سایت- هاستینگ توسط سنادیتا
SANADATA | SanaCMS 7.3