خبری خوب برای فعالین و سرمایه گذاران بخش مسکن 

 ✔️زریرنگین تاجی سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با حضور در صحن علنی شورای شهر تهران در خصوص لایحه دو فوریتی نحوه اخذ مطالبات شهرسازی بیان داشت؛ 🔹سرمایه گذاران رغبتی به سرمایه گذاری در بخش مسکن تهران ندارند

 ✔️زریرنگین تاجی سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با حضور در صحن علنی شورای شهر تهران در خصوص لایحه دو فوریتی نحوه اخذ مطالبات شهرسازی بیان داشت؛ 🔹سرمایه گذاران رغبتی به سرمایه گذاری در بخش مسکن تهران ندارند

✳️ خبری خوب برای فعالین و سرمایه گذاران بخش مسکن 

 ✔️زریرنگین تاجی سرپرست معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با حضور در صحن علنی شورای شهر تهران در خصوص لایحه دو فوریتی نحوه اخذ مطالبات شهرسازی بیان داشت؛
🔹سرمایه گذاران رغبتی به سرمایه گذاری در بخش مسکن تهران ندارند

🔹با توجه به کاهش درآمد های شهرداری تهران و نیز رکود در بخش مسکن باید سیاست های تشویقی و انگیزشی اعمال شود تا سرمایه گذاران تمایل به سرمایه گذاری در بخش مسکن در شهر تهران شوند.

🔹رشد قیمت مسکن در شهریور ماه سال ۱۳۹۷ نسبت به مشابه در سال ۱۳۹۶،  بیش از ۷۴ درصد بوده و همچنین، تعداد معاملات مسکن در همین دوره، ۳۳ درصد کاهش یافته و این یعنی رکود تورمی که بخش مسکن شهر تهران دچار آن شده است.

🔹بالغ بر 60 درصد درآمد های شهرداری مشمول این رکود عظیم شده و در حال حاضر سرمایه گذاران رغبتی به سرمایه گذاری بخش مسکن شهر تهران ندارند.

🔹درآمد ما در مرداد ماه 800 میلیارد تومان بوده و  در شهریورما 300 میلیارد تومان و در مهر ماه 350 میلیارد تومان و این یعنی کاهش درآمدها در این حوزه چشمگیر بوده است.

🔹مصوبه "اخذ مطالبات حوزه شهرسازی" با اکثریت آراء به تصویب رسید که این می تواند خبری خوب برای فعالین و سرمایه گذاران بخش مسکن و در نهایت شهرداری تهران باشد.

دیدگاه خود را بیان کنید
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای tvazhe.com محفوظ می باشد
طراحی سایت-بهینه سازی سایت- هاستینگ توسط سنادیتا
SANADATA | SanaCMS 7.3