تحلیل تنش ورقهای کامپوزیت

امروزه ساختارهای کامپوزیت - فلز به عنوان نوعی آلیاژ پیشرفته درصنعت هوافضا جایگاهی ویژه پیدا کرده اند و بطور گسترده در بدنه ی هواپیما ها و موشک ها بکار می روند از ویژگی این سازه ها می توان به مقاومت در برابر آتش حد تحمل بالا و مقاومت در برابر ضربه خوردگی اشاره نمود تحلیل تنش دراین سازه ها به دلیل رفتارهای متفاوتی که نسبتبه سازه های صرفا کامپوزیتی دارند از اهمیت ویژه ای برخوردار است وجود نقایص هندسی اجتناب ناپذیر نظیر گشودگی دراین سازه ها نیز

امروزه ساختارهای کامپوزیت - فلز به عنوان نوعی آلیاژ پیشرفته درصنعت هوافضا جایگاهی ویژه پیدا کرده اند و بطور گسترده در بدنه ی هواپیما ها و موشک ها بکار می روند از ویژگی این سازه ها می توان به مقاومت در برابر آتش حد تحمل بالا و مقاومت در برابر ضربه خوردگی اشاره نمود تحلیل تنش دراین سازه ها به دلیل رفتارهای متفاوتی که نسبتبه سازه های صرفا کامپوزیتی دارند از اهمیت ویژه ای برخوردار است وجود نقایص هندسی اجتناب ناپذیر نظیر گشودگی دراین سازه ها نیز

تحلیل تنش ورقهای کامپوزیت

امروزه ساختارهای کامپوزیت - فلز به عنوان نوعی آلیاژ پیشرفته درصنعت هوافضا جایگاهی ویژه پیدا کرده اند و بطور گسترده در بدنه ی هواپیما ها و موشک ها بکار می روند از ویژگی این سازه ها می توان به مقاومت در برابر آتش حد تحمل بالا و مقاومت در برابر ضربه خوردگی اشاره نمود تحلیل تنش دراین سازه ها به دلیل رفتارهای متفاوتی که نسبتبه سازه های صرفا کامپوزیتی دارند از اهمیت ویژه ای برخوردار است وجود نقایص هندسی اجتناب ناپذیر نظیر گشودگی دراین سازه ها نیز اهمیت این نوع تحلیل را دو چندان نموده است در زمینه ی تحلیل تنش در سازه های کامپوزیتی تحت بارگذاری محور مقالاتی موجود می باشد ولی در زمینه ی تحلیل تنش در سازه های کامپوزیت فلز کارهای بسیار اندکی صورت گرفته و ورق کامپوزیت فلز با گشودگی اصلا مقاله ای موجود نمی باشد درکار حاضر از دو روش تجربی و المان محدود برای بررسی این سازه ها استفاده می گردد.

منبع:تیواژه

دیدگاه خود را بیان کنید
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای tvazhe.com محفوظ می باشد
طراحی سایت-بهینه سازی سایت- هاستینگ توسط سنادیتا
SANADATA | SanaCMS 7.3