مزایای کرتین وال یونیتایز

روش کار سیستم یونیتازید

روش کار سیستم یونیتازید

مزایای کرتین وال یونیتایز

روش کار سیستم یونیتازید:

۱-نقشه برداری ( در طراحی کلیه نماها مدرن مطرح می باشد):

در کلیه نماهای که با اصول مهندسی نما ساخته می شوند نیازمند نقشه برداری و کنترل رقومی و هندسی می باشند که علاوه بر تطبیق طرح با نقشه برداری می باشد. در پروژه های که چندین اکیپ اجرائی وجود دارند هماهنگی کدها نقشه برداری الزامی به نظر می رسد از این جهت اعلام بنچ مارکهای پروژه به اکیپ نقشه برداری و وجود ناظر نقشه برداری حائز اهمیت است، روش پیاده سازی نما و فصل مشترکها با دستکها یا پیلارها نقشه برداری مقدور خواهد بود. در صورتی که نظام قوی در نقشه برداری وجود نداشته داشته باشد چندین گروه امکان فعالیت همزمان نخواهند داشت و بهتر است نما که با سازه هماهنگ شده است در پروژه غالب باشد

بنابراین با وجود تجهیزات مدرن نقشه برداری و پیاده سازی و از طرفی  تکیه بر علوم مهندسی و دانش نرم افزاری ، انجام برداشت و پیاده سازی طرح  به سهولت و دقت انجام می گیرد

 

 

 تصویر شماره ۱: نقشه برداری سه بعدی سایت

 

 

 

 

۲-تهیه نقشه های شاپ درائینگ شامل

۲-۱طراحی زیرسازی مخصوص نصب کرتین وال: زیر سازی نما کرتین وال با سیستم یونیتایز بسیار مدرن و همسو با معماری های تک می باشد در زیر سازی نما کرتین وال اقدامات مهم زیر می بایست انجام گردد

 

تصویر شماره ۲: جزئیات زیرسازی کرتین وال یونیتایز برگرفته از شرکت رینرز

 

 

 

 

 

۲-۱-۱-جانمائی لبه بیرونی زیرسازی متناسب با خط بحران

۲-۱-۲برآورد حداکثر فاصله بین ملیون (mullion)  یا همان لامل عمودی با لبه سازه ای سقف است که این اندازه در محاسبات سازه تاثیرگذار است

 

 

تصویر شماره  ۳ :برآورد ناشاقولیها

 

 

 

 

 

 

۲-۱-۳طراحی زیرسازی به صورت کانسپت به نحوی که متناسب با ساختار پروژه باشد

 

 

 

تصویر شماره۴ : زیرسازی برای سقف بتنی و میزان ناشاغولی کم

 

 

 

 

 

۲-۱-۴محاسبات مقاطع مورد نیاز، طول جوش، رول بولتها، استیفنر در صورت نیاز

۲-۱-۵کنترل محاسبات با ارتفاع کف سازی

۲-۱-۶پیش بینی تجمع آرماتور در مقاطع بتنی

۲-۱-۷کنترل ظرفیت باربری مقطع

۲-۱-۸ تصویب طرح و اجرا

۲-۲مدول بندی نما

در طراحی نما با سیستم یونیاتیز مدول بندی نما بسیار حائز اهمیت است و بهتر است از افزایش تعداد مدولها پرهیز گردد و محل اتصال کامل در یک راستا شاغول باشد

 

 

تصویر شماره  ۵ :طراحی مدولار سیستم یونیتایز

 

 

 

 

 

 

۲-۳محاسبات مقاطع مورد نیاز 

براساس مبانی طراحی سازه، رفتار شیشه، بار غالب(همچون باد)، ارتفاع المان سازی و ارتفاع آن از کف زمین و کنترل رفتار در زمان زلزله، تنش های حرارتی و انفجار در صورت نیاز براساس آئین نامه های بین المللی طرح و با مقرارت ملی ساختمان نیز مجدد کنترل می گردد

۲ -۴ طراحی شمیشری (طول اتصال)

عملکرد مطلوب  سازه ای مدولها در  محل اتصال مد نظر است که با الحاق عنصری که در داخل لامل صورت می گیرد طول ورود و گیرداری شمشیری در غلافی می بایست محاسبه گردد. شمشیری با سوراخ بر روی آن نقش جای قلاب و یا سیم بکسل را نیز بازی می کند

 

 

 

تصویر شماره ۶:  طراحی نقشه با توجه به سیستم نصب، نحوه حمل، اتصال دو مدول با غلافی(conection)

 

 

 

 

 

 

۲۲-۵ تهیه نقشه برش و نصب مقاطع

کلیه قطعات بر اساس نقشه  هر مدول  برش ،چیدمان و مونتاژ گردند

۲-۶ کنترل درزبندی،هوابندی و آب بندی در طرح

کلیه درزهای که امکان نفوذ آب و هوا را دارند می بایست کاور گردند. در انتخاب جنس ، طول و … می بایست مشخصات فنی شرکت سازنده مطالعه گردد

 

تصویر شماره  ۷ : آب بندی و هوابندی کلیه درزهای اجرائی

 

 

 

 

۳-ساخت در کارگاه (تولید)

جهت تحت کنترل بودن ساخت از عوامل جوی، گرد غبار، سهولت آزمایش، راحتی کنترل مقطع یونیتایز در کارگاه تولید عملیاتی می گردد. در محلهای پر بارش و یا غیرکابل کنترل سیستم یونیاتیز برنامه زمانبندی را از ریسک مــدت اجرا نجات می دهد در بیشتر  پروژه ها که زودتر  از موعد از پیش مقرر شده  ، پروژه را تحول می نمایند  از این مزیت استفاده می کنند

 

تصویر ۸ مونتاژ کرتین وال در کارخانه

 

 

 

 

۴-حمل به محل نصب

متناسب با سایز مدولها وسیله حمل مناسب که امکان مانور بیشتری در سایت وجود دارد تهیه می شود که این مهم با بررسی ابعاد کامیونتها امکان پذیر است

۵-نصب

براساس نقشه ها زیرسازی تهیه و کنترل می گردد و نصب به سهولت با تجهیزات بالابرنده و نیروی انسانی انجام می گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای tvazhe.com محفوظ می باشد
طراحی سایت-بهینه سازی سایت- هاستینگ توسط سنادیتا
SANADATA | SanaCMS 7.3