طراحی حلقه گمشده ساختمان

به درستی که مجموعه عوامل سازنده یک ساختمان مانند حلقه های یک زنجیر به هم وابسته است اما در این بین طراحی نمای ساختمان و البته طراحی داخلی خانه حلقه های دور افتاده این مجموعه هستند.

به درستی که مجموعه عوامل سازنده یک ساختمان مانند حلقه های یک زنجیر به هم وابسته است اما در این بین طراحی نمای ساختمان و البته طراحی داخلی خانه حلقه های دور افتاده این مجموعه هستند.

هنوز هم بسیارند سازندگانی که به طراحی به دید یک کار اضافی می نگرند والبته ساختمان هایی راکه می سازند را به سختی می توان از نگاه یک شهروند تحمل کرد این کار به دو دلیل است .

1- اجبار نبودن طرح نمای ساختمان از سوی شهرداری

2- اصرار به کارهای اشتباه گذشته فقط به این خاطر که این ساختمانها را مردم خریده اند پس حتما آنها را پسندیده اند.

دیدگاه خود را بیان کنید
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای tvazhe.com محفوظ می باشد
طراحی سایت-بهینه سازی سایت- هاستینگ توسط سنادیتا
SANADATA | SanaCMS 7.3