کاربرد تیرآهن در ساختمان چیست ؟

بررسی انواع کاربرد تیرآهن در ساختمان های فولادی بعد از میلگرد، تیرآهن از اصلی ترین مصالح ساختمانی به شمار می رود و قیمت روز تیرآهن با توجه به نوع آن متفاوت است. این محصول تکیه گاه افقی میله های کوچکتر و دارای یک سطح مقطع عرضی، متشکل از دو فلنج تحمل بار که علاوه بر تحمل وزن خود، فشار های تنشی و خمشی وارد بر ساختمان را متحمل می شود. این محصول اغلب به شکل باکس، I ، Z، H و دیگر اشکال تولید می شوند. در ساختمان سازی تیر را به عنوان اعضای افقی و عمودی می شناسند در حالی که در اصطلاحات معماری معمولا از تیر به عنوان جسمی منشوری و بلند که برای نگه داری بارهای وارده در سازه طراحی میشود یاد می کنند.

بررسی انواع کاربرد تیرآهن در ساختمان های فولادی بعد از میلگرد، تیرآهن از اصلی ترین مصالح ساختمانی به شمار می رود و قیمت روز تیرآهن با توجه به نوع آن متفاوت است. این محصول تکیه گاه افقی میله های کوچکتر و دارای یک سطح مقطع عرضی، متشکل از دو فلنج تحمل بار که علاوه بر تحمل وزن خود، فشار های تنشی و خمشی وارد بر ساختمان را متحمل می شود. این محصول اغلب به شکل باکس، I ، Z، H و دیگر اشکال تولید می شوند. در ساختمان سازی تیر را به عنوان اعضای افقی و عمودی می شناسند در حالی که در اصطلاحات معماری معمولا از تیر به عنوان جسمی منشوری و بلند که برای نگه داری بارهای وارده در سازه طراحی میشود یاد می کنند.

کاربرد تیرآهن در ساختمان چیست ؟

 

بررسی انواع کاربرد تیرآهن در ساختمان های فولادی

بعد از میلگرد، تیرآهن از اصلی ترین مصالح ساختمانی به شمار می رود و قیمت روز تیرآهن با توجه به نوع آن متفاوت است. این محصول تکیه گاه افقی میله های کوچکتر و دارای یک سطح مقطع عرضی، متشکل از دو فلنج تحمل بار که علاوه بر تحمل وزن خود، فشار های تنشی و خمشی وارد بر ساختمان را متحمل می شود. این محصول اغلب به شکل باکس، I ، Z،  H و دیگر اشکال تولید می شوند. در ساختمان سازی تیر را به عنوان اعضای افقی و عمودی می شناسند در حالی که در اصطلاحات معماری معمولا از تیر به عنوان جسمی منشوری و بلند که برای نگه داری بارهای وارده در سازه طراحی میشود یاد می کنند.

اصلی ترین کاربرد تیرآهن در ساختمان

این محصول سه کاربرد در ساختمان دارد:

اصلی یا شاهتیر ( Girder ): تیر افقی متصل به ستون ها که بار را از تیر فرعی به ستون ها منتقل می کند.

فرعی یا تیرچه ( Joist ) : تیر افقی متصل به تیرهای اصلی که بار را به تیر اصلی انتقال می دهد.

کلاف: تیر افقی متصل به دو تیر عرضی در سقف یا در خرپاها که بار را به ستون سازه انتقال می دهد.

لبه ای یا کناری ( Spandrel ): نقش کلاف بندی ساختمان را داشته و در پیرامون ساختمان قرار می گیرند. نقش آن تحمل بار سقف و بار دیوارهای پیرامون ساختمان می باشد.

لاپه ( Purlin ) : تیرهای سبک به شکل نیمرخ Z و  I که برای پوشش های سبک در ساختمان استفاده می شود.

 در سازه ها با اسکلت فلزی از نوع I دوبل یا H با بال های پهن مورد استفاده قرار می گیرد. این محصول با سه استاندارد تولید می شود:

با استاندارد اروپا و ایران (IPE)، این محصول معمولی به شکل I و دارای ضخامت یکسان در قسمت بال ها می باشد.

استاندارد چین و روسیه (INP)، شکلی I شکل دارد که ضخامت بال ها با فاصله گرفتن از جان مقطع کم می شود.

بال پهن (IPB) را با شکل H می بینید که طول بال ها نسبت به نوع IPE بلندتر است. البته این محصول ۲ زیر مجموعه دارد: IPBV که منظور تیر پهن و سنگین و IPBL تیر پهن ولی سبک می باشد.

ابعاد استاندارد اروپا و ایران و استاندارد چین و روسیه اغلب با ارتفاع ۸۰۰-۶۰۰ میلیمتر و بال پهن به ارتفاع ۱۰۰-۱۰۰ میلیمتر ساخته میشود. از این محصول در ستون ساختمان، خرپا، نعل درگاه و به عنوان تیر در سازه ی سقف و پل ها استفاده می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

تیرآهن در ستون ساختمان چه نقشی دارد؟

ستون در ساختمان متحمل نیروهای محوری که بر کف طبقات به طور مستقیم یا غیر مستقیم وارد می شود است. علاوه بر این در قاب های خمشی، لنگرهای بارهای قائم و جانبی به علت اتصال صلب تیر به ستون مورد استفاده قرار می گیرد.

مقاطع قوطی مستطیل یا مربع اغلب در ستون ها و مقاطع دایره ای و چند ضلعی در سازه های معماری مورد استفاده قرار می گیرد.

ستون ها اغلب به شکل نیمرخ نورد شده، مرکب از نیمرخ نورد شده و ساخته شده از ورق ساخته می شوند.

نیمرخ نورد شده

در این نوع ستون از نوع بال پهن (IPB) یا مقاطع مربعی استفاده می کنند علت استفاده از این نوع مقاومت بالای آن و سهولت در اتصال دیگر تیرها بر روی آنها می باشد.

مقاطع مرکب

از ترکیب دو یا چند پروفیل IPE، ناودانی و یا نبشی به وسیله ورق های ممتد یا تسمه مورب یا موازی مقاطع مرکب را می سازند. از مقاطع مرکب برای افزایش سطح مقطع ستون، اجرای راحت و سریع در مقایسه با ستون های ساخته شده از ورق و عدم دسترسی به نیمرخ IPB یا قوطی شکل در تولید داخلی در ستون استفاده می کنند.

ستون های ساخته از ورق

برای ساخت ستون، مقاطع بال پهن را با استفاده از ورق های پوششی توسط جوشکاری به یکدیگر متصل می کنند که بر اثر نیروی وارد بر دو لبه ی کناری ستون به طرفین خم می شود. اکنون برای حل این مشکل از ستون های ساخته شده از ورق استفاده می کنند. این روش در انتقال نیروهای وارده بر ستون به دلیل یکسره بودن آن مشکلی برای مقطع به وجود نمی آورد.

ستون های مشبک

مقاومت فشاری ستون ها با دو روش زیاد کردن ضخامت اجزای مقطع و زیاد کردن ابعاد مقطع افزایش می یابد. افزایش ضخامت در ستون هایی که ارتفاع زیاد دارند علاوه بر اینکه تاثیر زیادی ندارد باعث سنگین شدن گردیده و از لحاظ قیمت هم پر هزینه می شود. برای حل این مشکل مقاطع نیمرخ را با فاصله از یکدیگر قرار داده و آنها را با تسمه یا ورق به یکدیگر متصل می کنند. این اتصال را ستون مشبک هم می گویند.

ستون های مشبک خود ۵ نوع دارد: مورب، مورب مضاعف، مورب و افقی، افقی و ورق های مشبک

 خرپا چیست و تیرآهن در آن چه نقشی دارد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

به سازه هایی که از اتصال مفصلی میله های مستقیم به یکدیگر ساخته می شوند خرپا گفته شده و شکل ظاهری این سازه به صورت شبکه های مثلثی می باشد. از خرپا در اسکلت بندی هواپیما، کشتی، پل، سقف ها و … استفاده می کنند. ساختمان هایی که ساختار سازه آن به صورت خرپا باشد علاوه بر اینکه از لحاظ مقاومت بالا هستند، مناسب در برابر نیروهای وارده بوده و از لحاظ اقتصادی هم بسیار مقرون به صرفه می باشد.

در ساخت خرپاها با توجه به استفاده ای که از آن می شود، از تیرآهن های متفاوتی استفاده می کنند. مثلا:

در خرپاهای سبک از تیرآهنی که وترهای بالا و پایین آن I و قطرهای L دارد استفاده می شود.

از ترکیب مقاطع IPE یا IPB و L به نحوی که وترهای بالایی و پایینی از I باشد استفاده می شود.

در خرپاهای سنگین از مقاطع IPB به نحوی که وترهای بالا و پایینی به صورت افقی باشد استفاده می کنند.

نعل درگاه و استفاده تیرآهن در آن

 

 

 

 

 

 

 

 

نعل درگاه، تیرهای یکسره از جنس آهن، چوب، بتن و آجر هستند که در بالای درگاه ها برای تحمل وزن بارهای وارد بر ستون یا دیوار نصب می شوند. برای اجرای نعل درگاه با تیر دقت بفرمایید که درگاه بایستی ازارتفاع مناسبی برخوردار باشد، از انواع یکسره استفاده شود نه مقاطع دو تکه یا وصله دار. برای ساخت نعل درگاه تیرآهن، دو تیر را با فاصله ی مناسب روی سطح صاف قرار می دهند اکنون تعدادی تسمه آهنی را با فاصله ی حدودا ۴۰ سانتی متری به بال های بالایی و پایینی، نعل آماده نصب می شود. بعد از نصب فضای خالی بین دو تیر را با آجر پر می کنند.

تیرآهن در پوشش سقف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

همانگونه که پیش تر توضیح داده شد خرپا را با استفاده از تیر برای ساخت سقف اجرا می کنند. کاربرد دیگر این محصول در سقف برای اجرای طاق های ضربی می باشد که به دلیل یکپارچه نبودن، عدم انسجام کافی، خوردگی آهن و مقاوم نبودن در برابر زلزله سیستم جدید سقف تیرچه بلوک جایگزین شده است.

 تیرآهن لانه زنبوری در ساختمان

در ساخت بعضی سازه ها به جای استفاده از تیر معمولی از نوع لانه زنبوری برای افزایش مقاومت خمشی تیر، افزایش ارتفاع محصول، کاهش وزن محصول که قیمت آن را کاهش می دهد استفاده می کنند. علاوه بر آن از حفره هایی که در جان تیر ایجاد می شود می توان تاسیسات لوله، کابل برق برق و … را عبور داد. از این محصول به عنوان تیر های فرعی در سقف و تیرهای اصلی که فقط برای حمل بار های ثقلی می باشد مورد استفاده قرار می گیرد.

تحمل بار تیر آهن چقدر است؟

تیر های H ذوب آهن در سه سایز ۱۴. ۱۶و ۱۸ از نوع سبک تولید می شود، تیر های H اسپانیایی از لحاظ کیفیت در سطح بالایی قرار دارند. این محصول از با کیفیت ترین نوع در دنیا است و دارای سطح استاندارد A اروپا می باشد. البته از این محصول تولید چین هم در بازار موجود می باشد که مورد تایید نمی باشد.

 

 

 

 

 

 

دیدگاه خود را بیان کنید
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای tvazhe.com محفوظ می باشد
طراحی سایت-بهینه سازی سایت- هاستینگ توسط سنادیتا
SANADATA | SanaCMS 7.3