انواع سیستم نمای کامپوزیت به روش هنگ (Hang)

روش ریلی (Hanging): ز. در این حالت بدلیل عدم استفاده از پیچ یا پرچ، سرعت کار بالا بوده، امکان جدا سازی و تعویض هر یک از قطعات بطور جداگانه وجود داشته و همچنین به دلیل کاربرد پروفیل‌های ناودانی شکل آلومینیومی، دیگر نیازی به آب بندی نما وجود ندارد.

روش ریلی (Hanging): ز. در این حالت بدلیل عدم استفاده از پیچ یا پرچ، سرعت کار بالا بوده، امکان جدا سازی و تعویض هر یک از قطعات بطور جداگانه وجود داشته و همچنین به دلیل کاربرد پروفیل‌های ناودانی شکل آلومینیومی، دیگر نیازی به آب بندی نما وجود ندارد.

انواع سیستم نمای کامپوزیت به روش هنگ (Hang)

اجرای نمای کامپوزیت به روش های مختلفی صورت می گیرد که یکی از این روش ها روش اجرای نمای کامپوزیت به روش ریلی است.

روش ریلی (Hanging):

ز. در این حالت بدلیل عدم استفاده از پیچ یا پرچ، سرعت کار بالا بوده، امکان جدا سازی و تعویض هر یک از قطعات بطور جداگانه وجود داشته و همچنین به دلیل کاربرد پروفیل‌های ناودانی شکل آلومینیومی، دیگر نیازی به آب بندی نما وجود ندارد.
در این روش پس از اجرای کمربندی های آهنی جهت شکل گرفتن ساختار زیرسازی، نبشی های آهنی با مشخصه سوراخ لوبیایی روی کمربندی ها مطابق با آکس بندی ارائه شده در نقشه های اجرایی، نصب می گردند. در مرحله بعد، ناودانی های ریلی آلومینیومی با مقطع مشخص در آکس نبشی های آهنی بوسیله براکت های آلومینیومی با دو سوراخ لوبیایی به زیر سازی متصل می شوند. در این روش همانند روش ثابت آلومینیومی جهت جلوگیری از خوردگی بین آهن و آلومینیوم از لاستیک دی الکتریکال بین لامل آلومینیومی و نبشی آهنی استفاده می گردد.
ورق های کامپوزیت بوسیله اتصالاتی آلومینیومی به شکل ناودانی (بچه ناودانی) که در داخل لامل های آلومینیومی می باشند بر روی لامل ها نصب می گردند نحوه اتصال ورق به ناودانی با شیوه های مختلفی اجرا می گردد که باعث ایجاد تفاوت در روشهای  هنگ می گردد که از آن جمله می توان به سیستم هوک اشاره نمود.

مراحل اجرای زیرسازی در روش ریلی (Hanging):

انجام رول بولت و اتصال دستک های قوطی های ۴۰*۴۰ فلزی عمودی و افقی

جوش قوطی های فلزی

نصب براکت فلزی

نصب نبشی آلومینیومی

نصب ناودانی ریلی

نصب ناودانی بولت

شیار و برش ورق

خم و مونتاژ ورق

نصب و تثبیت ورق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تفاوتهای روش ثابت و ریلی:

روش ثابت فاقد بسیاری از قابلیت های روش ریلی است. در این روش آب بندی نما به صورت نصب ریل انجام نمی شود و ورق ها با پرچ به قوطی های فلزی بسته می شود لذا قابلیت حرکت ندارند. در بسیاری موارد نیز پرچ ها به صورتی که در روش ریلی پوشیده می شوند از رویت مصون نمی مانند. در مقابل سرعت نصب و هزینه اجرائی کمتر از مزایای این روش می باشد.
در روش ریلی امکان جابجایی ورق های نصب شده وجود داشته و در صورت لزوم میتوان ورقها را در محل جابجا نمود.

مزایای سیستم هنگ:

با توجه به اینکه تمام اجزای زیر سازی و روسازی از یک جنس (آلومینیوم) می باشند، انقباض و انبساط اجزا در اثر تغییر دما مشابه هم بوده که این امر از تغییر حالت دادن و خرد شدن جلوگیری می کند.

در آب بندی این سیستم نیاز به استفاده از چسب های سیلیکون و یا لاستیک آب بندی نمی باشد که با توجه به کوتاه بودن عمر چسب های سیلیکون  و لاستیک های آب بندی استفاده نکردن از موارد فوق از نقاط قوت این سیستم به شمار می آید.

قطعات متناسب با وزن خود روی بولتها قرار می گیرند که به علت فرم خاص مونتاژ ورق ها در هنگام زلزله و یا وزش باد های شدید از محل خود خارج نمی گردند و از پایداری بالایی در برابر نیروهای جانبی برخوردار می باشند.

 

دیدگاه خود را بیان کنید
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای tvazhe.com محفوظ می باشد
طراحی سایت-بهینه سازی سایت- هاستینگ توسط سنادیتا
SANADATA | SanaCMS 7.3