لیست قیمت سرامیک پرسلانی

لیست قیمت سرامیک پرسلانی,قیمت نمای سرامیک پرسلان,سرامیک نما,انواع سرامیک,سرامیک خشک,نمای خشک ساختمان,اجرای نمای سرامیک خشک,طراح نمای سرامیک,فروش سرامیک,پخش سرامیک نما

شرکت تیواژه طراح ومجری ,فروشنده انواع نمای سرامیک درایران

لیست قیمت سرامیک پرسلانی


 

شرکت تیواژه طراح ومجری ,فروشنده انواع نمای سرامیک درایران


لیست قیمت سرامیک پرسلانی قیمت نمای سرامیک پرسلان سرامیک نما انواع سرامیک سرامیک خشک نمای خشک ساختمان اجرای نمای سرامیک خشک طراح نمای سرامیک فروش سرامیک پخش سرامیک نما

 

لیست قیمت فروش سنگ پرسلانی آنتیک
ردیف نام گروه درجه 1 قیمت فروش درجه 2 قیمت فروش UNG قیمت فروش ابعاد
1 لوکس 169,000 170,000 152,000 153,000 125,000 126,000 40*40
سوپر لوکس 177,000 178,000 159,000 160,000 129,000 130,000
ویژه 196,000 197,000 176,000 177,000 141,000 142,000
سوپرویزه(ضخامت بالا) 236,000 237,000 212,400 213,400 169,900 170,900
2 لوکس 185,000 186,000 166,000 167,000 140,000 141,000 30*60
سوپر لوکس 195,000 196,000 175,000 176,000 145,000 146,000
ویژه 215,000 216,000 193,000 194,000 154,000 155,000
سوپرویزه(ضخامت بالا) 255,000 256,000 229,500 230,500 183,600 184,600
3 لوکس 203,000 204,000 182,000 183,000 145,000 146,000 50*50
سوپر لوکس 210,000 211,000 189,000 190,000 151,000 152,000
ویژه 224,000 225,000 201,000 202,000 161,000 162,000
سوپرویزه(ضخامت بالا) 264,000 265,000 237,600 238,600 190,000 191,000
4 لوکس 215,000 216,000 193,000 194,000 154,000 155,000 60*60
سوپر لوکس 225,000 226,000 202,000 203,000 161,000 162,000
ویژه 255,000 256,000 229,000 230,000 183,000 184,000
سوپرویزه(ضخامت بالا) 295,000 296,000 265,500 266,500 212,400 213,400
5 لوکس 236,000 237,000 265,500 266,500 169,000 170,000 40*80
سوپر لوکس 250,000 251,000 212,000 213,000 180,000 181,000
ویژه 275,000 276,000 225,000 226,000 197,000 198,000
سوپرویزه(ضخامت بالا) 315,000 316,000 247,000 248,000 226,800 227,800
6 لوکس 260,000 261,000 234,000 235,000 187,000 188,000 30*90
سوپر لوکس 274,000 275,000 246,000 247,000 197,000 198,000
ویژه 296,000 297,000 266,000 267,000 212,009 213,009
سوپرویزه(ضخامت بالا) 236,000 237,000 302,000 303,000 241,600 242,600
7 لوکس 279,000 280,000 251,000 252,000 200,000 201,000 40*100
سوپر لوکس 294,000 295,000 264,000 265,000 211,000 212,000
ویژه 319,000 320,000 287,000 288,000 230,000 231,000
سوپرویزه(ضخامت بالا) 359,000 360,000 323,000 324,000 258,509 259,509
8 لوکس 360,000 361,000 324,000 325,000 259,000 260,000 30*120
سوپر لوکس 371,000 372,000 333,000 334,000 266,000 267,000
ویژه 393,000 394,000 3,530,090 3,531,090 282,000 283,000
سوپرویزه(ضخامت بالا) 433,000 434,000 3,890,090 3,891,090 311,000 312,000

باما تماس بگیرید


دیدگاه خود را بیان کنید
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت برای tvazhe.com محفوظ می باشد
طراحی سایت-بهینه سازی سایت- هاستینگ توسط سنادیتا
SANADATA | SanaCMS 7.3